Συγγραφέας

Γιώργος Σωτηρέλλος

Ο Γιώργος Σωτηρέλλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Σπούδασε οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων στην Αμερική, την Ελλάδα και την Αγγλία. Αρθρογραφεί περιστασιακά από το 1978.