Συγγραφέας

Μισέλ Παστουρώ

Ο Μισέλ Παστουρώ είναι ιστορικός, διευθυντής σπουδών στην Ecole Pratique des Hautes Etudes, όπου κατέχει την έδρα της ιστορίας της δυτικής συμβολικής, και αναπληρωτής διευθυντής σπουδών στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Είναι, σε διεθνές επίπεδο, ο κατ’ εξοχήν ειδικός της ιστορίας των χρωμάτων.