Συγγραφέας

Νικόλας Κρίκος

Ο Νικόλας Κρίκος γεννήθηκε τον Δεκέμβρη του 1965 στην Αθήνα. Πτυχιούχος πολιτικών επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μέλος του Διπλωματικού Σώματος από τον Ιανουάριο του 1995.
Τη στιγμή έκδοσης (Δεκέμβρης 2013) της πρώτης αυτής ποιητικής του συλλογής, υπηρετεί ως Σύμβουλος Πρεσβείας Α’ στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον.