Συγγραφέας

Πάολα Μοντζίνι

Η Πάολα Μοντζίνι εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στις Κοινωνικές – Πολιτικές Σπουδές του European University Institute. Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ερευνών Διαπεριφερειακών Εγκλημάτων και Δικαιοσύνης του ΟΗΕ (UNICRI) και ως σύμβουλος για την Διεύθυνση Έρευνας κατά της Μαφίας (DIA). Τα κυριότερα ερευνητικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται στις κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος, στις παράνομες αγορές και σε θέματα μετανάστευσης.