Συγγραφέας

M. Rey - H. Laurens

Ο Henry Laurens είναι πανεπιστημιακός, αραβολόγος και καθηγητής στο Κολέγιο της Γαλλίας, στην έδρα της Σύγχρονης Ιστορίας του Αραβικού Κόσμου. Αφού ασχολήθηκε ερευνητικά επί μία δεκαετία με το ζήτημα της Παλαιστίνης, έχει στραφεί στις μέρες μας σε μια νέα ανάγνωση των σχέσεων Ανατολής και Δύσης μέσα από σειρά δημοσιεύσεων (L’Orient dans tous ses États, CNRS Éditions, Οι κρίσεις της Ανατολής, Fayard), καταδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι δύο ιστορίες δημιουργήθηκαν παράλληλα στη σύγχρονη εποχή (19ος-20ός αιώνας).
Ο Matthieu Rey, πανεπιστημιακός και αραβολόγος, είναι ερευνητής στο Iremam (CNRS-Aix-en-Provence). Το έργο του αφορά τη δημιουργία του κράτους στην αραβική και περσική Ανατολή. Έχει υπογράψει πληθώρα κειμένων σχετικά με τα κοινοβούλια, τις εκλογές, τις αναπτυξιακές πολιτικές στην περιοχή αυτή, και ολοκλήρωσε πρόσφατα μια μονογραφία για τη Συρία.