Αυτοπροσωπογραφία Self-portrait

Θα εναντιωθώ στο παρελθόν που έχουμε τη συνήθεια να αναπλάθουμε
και θα κρατήσω ελεύθερα τα φτερά μου
για τα βαθύτερα νοήματα των πτήσεων…
I’ll oppose the past that we’re in the habit of recreating
and I’ll keep my wings free
for the flights’ deeper meanings…

13.00

82 9789605912482