Περί έρωτος

ΓΝΩΜΙΚΑ

Εἶχες αἰσθήματα
μὰ ζυγαριὰ ἔβαλες στὴν καρδιά·
μαθηματικά, ἀνώτερα, ἐφήρμοσες ―
τί κερδίζω τί χάνω.

Ἀεροσυνοδέ,
ἐσὺ ποὺ γνώρισες νόον ἀνθρώπων
τὰ ξέρεις πολὺ καλύτερα·
ἀγαπᾶς τὸν ἄλλον καθὼς προχωρᾶς.

Καθηλωμένος
σὲ αἴθουσα ἀναμονῆς ἀκόμα
τὸ πληρώνω — οἱ ἀποσκευές μας
τόσο ὑπέρβαρες ἀπὸ λάθη.

Ὁ ἔρωτας
―δυὸ μέτρα καὶ δυὸ σταθμά―
προσγειώθηκε ἀνώμαλα·
ἡ ζωὴ ἕνα ρίσκο.

Ἡ ἐπιστήμη
κοιτάζει μπροστά· μὰ ἡ ποίηση
δὲν γράφεται μὲ τὸ σ’ ἀγαπῶ
ἀλλὰ μὲ τὸ σ’ ἀγάπησα.

9.00

Σε απόθεμα

513 84 978-960-591-213-0