Θα υπάρχω

Θα υπάρχω στον σελαγισμό… στον πυρετό που ρέει…

στην ερεβώδη διάχυση… στον ρου που παραπαίει…

στη ρέμβη που εκστασιάζεται… στη μνήμη που κοχλάζει…

στο αγλάισμα που ανθοφορεί και σθεναρά ωριμάζει

τον πόθο μιας ευόδωσης… μιας προσμονής που οδεύει

προς τη φορά που ηχεί τυφλά… τη δύναμη που αρδεύει

τους κόπους τους ακάματους… τους μόχθους τους μεγάλους…

θα υπάρχω στους παυσίλυπους κελαϊδισμούς του κάλλους…

8.00

519 44 978-960-591-219-2