ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΩΣΗ

ΤΙΚ ΤΑΚ

Δυο παγκάκια
στο ένα
γύρω
τρεις γάτες απλωμένες
στο άλλο
τρεις γυναίκες
απλώνουν μπροστά
πόδια
πρησμένα
αμίλητες
μια ουρά
γνέφει τα δευτερόλεπτα
το μπαστούνι
απέναντι
τις ώρες.

9.00

540 56 978-960-591- 239-0

Γνωρίστε τον/την συγγραφέα