Πολιτική Απορρήτου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.), αλλά μόνο για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν στις συναλλαγές σας μαζί μας, στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο στις αρμόδιες και μόνο Αρχές).

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι αυτό αφορά τη χρήση της δικής μας Ιστοσελίδας και την περιήγησή σας σε αυτήν, και όχι κατά την περιήγησή σας σε άλλες ιστοσελίδες για τις οποίες βρήκατε πληροφορίες ή γρήγορη πρόσβαση (links) μέσω της Ιστοσελίδας μας.

Για αυτό, προσέχετε πάντοτε σε ποια ιστοσελίδα περιηγείστε κάθε φορά.

Σε κάθε περίπτωση, οι συνεργάτες της επιχείρησής μας, που έχουν διαπιστευθεί για να  έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, είναι συγκεκριμένοι και ορισμένοι εγγράφως, και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται και αποκλείεται με κάθε δυνατό μέσο από την επιχείρησή μας. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει ληφθεί ήδη από την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, ήδη πριν μας επισκεφθείτε.

Από τα προσωπικά σας στοιχεία δύνανται μερικά να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση συγκεκριμένης συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις, που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρείτε ακέραιο το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997), και η επιχείρησή μας θα ανταποκριθεί αμέσως όταν υποβάλετε την αντίρρησή σας αυτή.

Παίρνουμε όλα τα Αναγκαία Μέτρα για την Ασφάλειά σας

Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα melanibooks.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία και χωρίς να κάνει οποιασδήποτε μορφής εγγραφή μέλους οποιασδήποτε ομάδας. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα σας μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων ή εάν επιλέξετε να λαμβάνετε την περιοδική μας ηλεκτρονική ενημέρωση.

Τα απαραίτητα προσωπικά σας στοιχεία για κάθε συναλλαγή μαζί μας είναι το ονοματεπώνυμο σας, το πατρώνυμο (για να διασφαλίσουμε ταυτοπροσωπία), ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας, υπόδειξη τυχόν τρίτου προσώπου παραλαβής της, και είδος επιλεγόμενου στοιχείου φορολογικής απεικόνισης (φορολογικό παραστατικό, π.χ., απόδειξη, τιμολόγιο).

Ειδικά για την έκδοση τιμολογίου απαιτείται όνομα εταιρείας, Α.Φ.Μ., διεύθυνση έδρας και επάγγελμα.

Ανακεφαλαιώνοντας, ζητάμε από εσάς τόσες μόνο πληροφορίες όσες απαιτούνται από τον Νόμο για να σας προσφέρουμε μια ασφαλή και νόμιμη συναλλαγή, δηλαδή σύναψη σαφούς συμφωνίας πώλησης, συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας.

Επιπροσθέτως, μπορούμε να σας προσφέρουμε μια πιο προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, χρησιμοποιώντας μικρά πληροφοριακά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies, εάν και μόνο εσείς επιθυμείτε να σας αναγνωρίσουμε μπαίνοντας στην Ιστοσελίδα μας, οπότε να σας παρέχουμε υπενθυμίσεις προηγούμενων προτιμήσεων ή επιλογών σας. Σας εξασφαλίζουμε ότι αυτό θα συμβαίνει μόνο εάν εσείς το επιθυμείτε κάθε φορά.

Η επιχείρησή μας δίνει εξαιρετική προσοχή στην προστασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, καθώς και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών τους συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται -όσο γίνεται περισσότερο-η ασφάλειά σας.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Χρήση Google Analytics

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας. Ενδεικτικά, μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας μπορούμε να δούμε το πώς οι επισκέπτες έφτασαν στην ιστοσελίδα, τι χρόνο διέθεσαν σε ποιες εσωτερικές σελίδες, καθώς και πολλές ακόμη πληροφορίες που μπορούν να μας βοηθήσουν κατά την βελτιστοποίηση του site μας. Αναλυτικά οι όροι χρήσης του GoogleAnalytics.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του Απορρήτου είναι για την επιχείρησή μας και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα πρώτης προτεραιότητας. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου (e–commerce). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον επισκέπτη/χρήστη στην επιχείρησή μας είναι εμπιστευτικές και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς και στον Νόμο, για τη λήψη και εκτέλεση της παραγγελίας σας ή για τους λόγους για τους οποίους ρητά μας παρέχετε τα στοιχεία αυτά. Μόνο εγγράφως εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της επιχείρησής μας έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ., για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

Η επιχείρησή μας  δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής, υπό τους όρους που επιβάλλει κάθε φορά ο Νόμος.

Στην περίπτωση που η επιχείρησή μας χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της, φροντίζουμε για την έγγραφη δέσμευσή τους για τη μέγιστη εφικτή  εξασφάλιση του απορρήτου.

Οποτεδήποτε μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αναφορικά με εσάς, καθώς και τη διόρθωσή τους, σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του νόμου  για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για τη δική σας ασφάλεια, πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της συνεργασίας σας με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα  ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Ενημερωτικά Μηνύματα

1.Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή μέσω μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας, ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα με πληροφορίες που θεωρούμε χρήσιμες για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, οι οποίες μπορεί να περιέχουν μόνο ενημέρωση ή και προσφορές προϊόντων.

2.Η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται αν τα ενημερωτικά αυτά μηνύματα δεν παραδοθούν στον τελικό προορισμό τους, διότι δεν αποτελούν συμβατική ή άλλη υποχρέωσή μας, αλλά καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service Providers) για την επιτυχή παράδοσή τους.

3.Αυτά τα ενημερωτικά μηνύματα μπορεί να καταλήξουν σε spam folder του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, οπότε συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό σας γραμματοκιβώτιο για να μην χάνεται ενδιαφέρουσες ενημερώσεις.

4.Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα ή εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων μηνυμάτων της επιχείρησής μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική μας διεύθυνση ή την ειδική επιλογή στην ηλεκτρονική σας ενημέρωση.

5.Η επιχείρησή μας χρησιμοποιεί ανεξάρτητο συνεργάτη-πάροχο (3rdpartycompany) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των ενημερωτικών μηνυμάτων, και δεν παραδίδει σε τρίτα πρόσωπα πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας των επισκεπτών μας.

6.Η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων από την επιχείρησή μας γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο εσείς επιθυμείτε. Ανεξάρτητα της αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων, σε περίπτωση που έχετε εκκρεμή παραγγελία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα σας αποστέλλουμε αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (email) αποκλειστικά και μόνο σχετικά με την εξέλιξη της συγκεκριμένης παραγγελίας σας. Αυτές οι ενημερώσεις δεν απενεργοποιούνται, και η αποστολή τους αποτελεί τμήμα της διαδικασίας της σωστής εξέλιξης/εκτέλεσης της παραγγελίας σας. Σχετικά με τα ηλεκτρονικά αυτά μηνύματα (e-mail), σας καλούμε να φροντίζετε να διευκολύνετε την παραλαβή τους και να τα αρχειοθετείτε με προσοχή καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι δική σας υποχρέωση, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

Ευθύνη των Εκδόσεων Μελάνι

Επειδή η επιχείρησή μας λαμβάνει συνεχώς κάθε μέτρο επιμέλειας για την ασφαλή λειτουργία της συγκεκριμένης Iστοσελίδας της και του ηλεκτρονικού της καταστήματος δεν θα έχει καμία ευθύνη γα την κάλυψη οποιασδήποτε ζημίας Επισκέπτη της ιστοσελίδας μας, ο οποίος εισέρχεται και περιηγείται σε αυτή με δική του πρωτοβουλία και με την σύσταση της επιχείρησής μας να έχει διαβάσει προηγουμένως όλους τους παρόντες όρους.

Η εγγύηση της επιχείρησής μας αναφορικά με τα προσφερόμενα προϊόντα είναι μόνο ρητή και ισχύει μόνο στα όρια που ρητά αναφέρεται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Τα περιεχόμενα του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου της επιχείρησής μας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς να συνοδεύονται από καμία άλλη εγγύηση, σιωπηρή, συναγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Επίσης η επιχείρησή μας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα και το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα που σήμερα προσφέρονται, θα συνεχίσουν να παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται σε συγκεκριμένους ρητούς χρόνους.

Επίσης η επιχείρησή μας δεν εγγυάται ότι ο συγκεκριμένος ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά, και προς τούτο συνιστούμε τη χρήση αναγνωρισμένων εφαρμογών προστασίας από κακόβουλο λογισμικό.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το Ελληνικό Δίκαιο θα εφαρμόζεται τόσο στην περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας, όσο και σε όλα τα θέματα που αφορούν με οποιοδήποτε τρόπο τις παραγγελίες σας. Εάν δεν καταφέρουμε να βρούμε μία φιλική λύση, που είναι και η πρώτη επιλογή της επιχείρησής μας, αρμόδια Δικαστήρια για την ερμηνεία των επικοινωνιών μας και των συμφωνιών μας, ακόμη και μετά την ολοκλήρωσή τους, θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας. Με την περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας, αλλά και με τη θέση της πρώτης σας παραγγελίας δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τα πιο πάνω ανεπιφύλακτα.