Υποβολή Έργου

Υποβολή Έργου

Οι συγγραφείς που επιθυμούν να υποβάλουν έργο τους προς αξιολόγηση στις εκδόσεις Μελάνι μπορούν να το στείλουν ηλεκτρονικά (σε αρχείο word ή pdf) στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση melani@melanibooks.gr.

Δεν δεχόμαστε υποβολή έργων ταχυδρομικώς.

Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Το πλήρες έργο (όχι δείγμα ή απόσπασμα),
  • Περίληψη του έργου (εκτός αν πρόκειται για ποιητική συλλογή),
  • Βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα, το οποίο να περιλαμβάνει τυχόν προηγούμενες εκδόσεις ή δημοσιεύσεις τους,
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας του συγγραφέα.

Ο / Η συγγραφέας ενημερώνεται για την απόφαση του εκδοτικού οίκου, μόνο εφόσον αυτή είναι θετική, μέσα σε χρονικό διάστημα 4 μηνών. Εάν παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αποστολής και δεν έχετε λάβει απάντηση, το έργο δεν έχει εγκριθεί.