Από μνήμης

Μνῆμες τοῦ γενέθλιου χώρου καί χρόνου. Μνῆμες ἀπό τή φθορά τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς κι ἀπό τήν ἄγρια μοναξιά τοῦ κόσμου. Μνῆμες ἀπό τήν ὀδύνη πού προκαλεῖ ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἁπτῆς πραγματικότητας. Μία καταβύθιση στά σκοτεινά καί δυσερμήνευτα τοῦ Θανάτου, προκειμένου ἡ Ποίηση νά προσεγγίσει τό ἀνοίκειο καί νά διαφοροποιήσει τό σκότος στίς σήραγγες τοῦ Χρόνου, τῆς Μικροϊστορίας καί τῆς Ὕπαρξης. Μνῆμες ἀπό τήν ἄλλη ὑπόσταση τῶν νεκρῶν, ὅταν πλέον γίνονται ἀέρας, φύσημα, ἴσκιος. Ἀπό τήν ἄλλη ζωή τους, αὐτή πού ζοῦν ἐντός μας. Μνῆμες ἀπό τή δυνατότητά μας νά ξενοδοχοῦμε τούς πεθαμένους μας μέσω τῆς μνήμης. Μνῆμες καί προσωπικές ἐνοχές. Γιατί ἡ τυραννία τῆς μνήμης διαρκεῖ ἀκόμη κι ὅταν μᾶς περιθάλπει ἡ εὐσπλαχνία της.
Ἀπό μνήμης, λοιπόν, ἀφοῦ, ὅπως γράφει ὁ ποιητής Βύρων Λεοντάρης, δέν μποροῦμε νά γδυθοῦμε τό δέρμα τῆς μνήμης μας.

9.04

Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)

0191 66 978-960-6781-90-2