Όσο φυσούν οι άνεμοι

‘Η ποιητική συλλογὴ “Ὅσο φυσοῦν οἱ ἄνεμοι” ἀποτελείται ἀπὸ 30 ποιήματα. Ὁ ἄνεμος χρησιμοποιεῖται μὲ τὴν κυριολεκτική του ἀλλὰ καὶ μὲ μεταφορικὴ σημασία. Τὰ ποιήματα ἀναφέρονται στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, τὴν Κύπρο, τὴν θάλασσα, τὸ πέλαγος τῆς Κιλικίας, τὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν σχέση τους μὲ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει τὴν κατοικία του στὰ μέρη ποὺ λούζονται ἀπὸ τὰ νερά τους. Ἄνθρωποι καὶ φύση δένονται μέσα στὸ φύσημα τῶν ἀνέμων καὶ τὴν παρουσία τοῦ νεροῦ.

10.00

Σε απόθεμα

0494 76 978-960-591-193-5

Γνωρίστε τον/την συγγραφέα